On vládu má

Hudba a text: Vinesong

Králi ať církev chválu vzdá,
haleluja ať zpívá.
Bůh jediný, On vládu má,
nebe svou písní ať přidá se k nám!
Bůh jediný, On vládu má,
vládu má, On vládu má!

Když se dívám vzhůru k nebi,
jakou krásu v sobě má,
vidím slávu Jeho moci,
Jeho Božský majestát.
Ve své péči má mé zítřky,
v Jeho lásce spočívám,
On vládu má, On vládu má!

Když mu duchem zpívám chvály
za sílu jeho lásky,
že můj život má v svých rukách,
rozumí mým pochybám.
Spolu s andělskými chóry
Bohu zpívám píseň chvály:
On vládu má, On vládu má!