Přijmeš pozvání? (CD) - ROCK SOLID BAND

Přijmeš pozvání
ROCK SOLID BAND

1  Pozvánka ke Králi
 
2  Žalm 121
 
3   Kudy kam
 
4 Víc Tě znát  
5 On je můj Pán
 
6 Tobě patřím, Ježíši
 
7 Jen s Tebou