Probuzení

Hudba a text: Vinesong

Právě dnes a právě teď
jdem‘ Ti svou chválu vzdát.
Vždyť jen ty sám, králů Král
hoden jsi našich chval.
Svým světlem záříš v nás,
každou tmu přemáháš,
Ježíši, Ty jsi přítomný,
ať sestoupí sláva tvá.

Probuzení ať přijde,
ať promění náš národ,
probuzení ať přijde k nám!

Křesťanské chvály